Ние го чуваме вашиот бизнис конектиран

Во наша сопственост е голема и професионална мрежа на базни станици и пристапни точки со цел да донесеме квалитетен сервис до нашите бизнис корисници. Нашата мрежа константно е мониторирана од страна на технички лица за да се достигне и одржи високиот квалитет што го поседуваме.

Во наши раце е контролата на критичните бизнис фактори како латенција, редундантност, брзина на пренос на податоци и квалитет на сервис.

Што ви нудиме?

  • 99.5% SLA на годишно ниво
  • 24/7 Мониторирање на мрежата и поддршка
  • Флексибилен трансфер на податоци. Зголемете или намалете веќе следниот месец
  • Експресна инсталација на опремата
  • Локални технички лица

Ние имаме повеќе од пет години искуство во исполнување на барања, како на мали, така и на големи компании. Јавете ни се или пратете ни електронска пошта за да дознаете повеќе.

Close Menu